3d vizualizace

návrhy a realizace staveb

3D vizualizace

Exteriéry i interiéry staveb všech typů a velikostí: rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, průmyslové stavby, obchodní centra, výstavní expozice... 

Návrhy staveb

Vypracování architektonické studie i různých stupňů projektové dokumentace: pro územní řízení, pro stavební povolení/ohlášení, prováděcí dokumentace...

Realizace

Kompletní servis při realizaci staveb: výběr materiálů, položkové rozpočty, koordinace s dodavateli, autorský dozor... Možnost dodání kompletního díla na klíč