Podklady pro zpracování vizualizace

3D model můžeme vytvořit podle dodaných stavebních výkresů nebo využijeme data ve 2D tvaru
z Vašeho CAD systému.

V první fázi vytvoříme 3D model dle Vašeho projektu.

Pro jeho vytvoření Vás požádáme o poskytnutí dokumentace k projektu v dostatečném rozsahu pro definování prostorových vztahů. Zejména půdorysy, ortogonální pohledy, případně situaci se zakreslením okolních objektů. Dle potřeby je můžete doplnit například skicami důležitých detailů či fotografiemi současného stavu. Dokumentace může být klasická papírová (ručně rýsované výkresy), běžněji nám ji však zákazníci zasílají v elektronické podobě. Můžeme pracovat s 2D či 3D datovými formáty *.dwg, *.dxf, *.dwf, *.fbx, *.3ds, *.obj, *.skp. Import dat v jiných formátech je nutné nejdříve vyzkoušet.

Dále potřebujeme znát informace o předpokládané barevnosti a typech použitých materiálů.

Tyto údaje bývají vyznačeny v rozpiskách v projektové dokumentaci. Pro přesnější určení požadované barevnosti je vhodné ji definovat dle běžně používaných vzorkovnic (Pantone CMYK, RAL). Použité materiály mohou být dodány v podobě vzorku nebo zasláním kontaktu na výrobce.
Pokud chcete například umístit logo na fasádu objektu ve vizualizaci, prosíme Vás o zasláni loga ve vektorovém tvaru (formáty *.cdr, *.eps, *.ai, *.dwg, *.dxf) včetně upřesnění barevnosti.

Na žádost zákazníka můžeme vytvořit prvotní náhledy ve více barevných a materiálových variantách.

Tak se zákazník může rozhodnout a schválit barevné a materiálové provedení ještě před finálním rendrováním vizualizace. Náhledy můžou pomoci dořešit některé detaily, které se dost těžko odhadují dle běžných 2D výkresů.

Další postup záleží již na kontrétním typu zakázky a domluvě o rozsahu zpracování vizualizace.

Můžeme použít fotografie stávajícího stavu pro zpracování zákresu do fotografie. Je také možné pořízení leteckých snímků zájmového území.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.