Urbanistické celky

Zástavba většího rozsahu. V některých případech plně postačuje vytvořit hmoty objetů
s menším počtem detailů. Dobře se zde uplatňují fotomontáže do leteckých snímků.